Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). zamknij

Reklamacje

 

  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

  2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad i zgodny z umową.

  3. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym objęte są 3-letnią rękojmią, z wyłączeniem akcesoriów montażowych, dla których termin rękojmi wynosi 1rok , a gdy dotyczy to Konsumenta – 2 lata.

  4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym (art. 556-576 k.c.) Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

5.       Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego –„Zgłoszenie reklamacyjne” , udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie  Sklepu.

6.       Reklamacja powinna  zawierać m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

7.       Termin do złożenia reklamacji na braki jakościowe i ilościowe przez Przedsiębiorcę wynosi 30 dni, a przez Konsumenta – 1 rok,  od daty stwierdzenia wady (niezgodności z umową).

8.       Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później niż  w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Przedsiębiorcy , kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.       Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli tego nie zrobi, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

10.     Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.